Har du en tanke om hur du skulle vilja utveckla Teknikämnet på er skola? Men saknar ekonomi för att genomföra projektet? Arbetar du i grundskolan i Västra Götaland eller Halland?

I september 2022 kommer du att ha möjlighet att ansöka om ekonomiskt bidrag genom Teknikstipendiet.

Du kan till exempel söka pengar för utbildning av pedagoger, material till teknikprojekt, föreläsare eller resor med elever.

Utförligare information kommer ni att kunna läsa om på Tekniska Samfundets hemsida i början av september 2022.

Lämna ett svar