Föredrag

Välkomna till höstmöte 28/11

Av 12 november, 2017februari 6th, 2018Inga kommentarer

En ny Arena i Göteborg?

Vi får höra senaste nytt om Arenaprojektet. Diskussionen har varit livlig om var och hur vi ska bygga en ny Arena som ersätter Scandinavium. Söder eller norr om Valhallagatan? Över eller på båda sidor? Det är inte bara Scandinavium och Lisebergshallen som ska ersättas, kanske också Valhallabadet. Ja, hela området mellan Skånegatan och Mölndalsån ska förändras. Nu ska kommunstyrelsen i Göteborg få ett förslag på var ersättningsarenorna ska byggas och hur de ska finansieras. Patrik von Corswant, som utrett frågan, berättar om detta rykande aktuella ämne! Debatten kommer säkert bli högljudd nu och inte bara på GP:s sportsidor.

Kvällens program
17:30 – Föredrag och dialog om Arenaprojektet – Patrik von Corswant
18.30 – Fika med kaffe och smörgås
19.00 – Sedvanliga Höstmötesförhandlingar

Förslag till dagordning för höstmötet
1.   Mötets öppnande
2.   Val av ordf och sekr för mötet
3.   Val av två justeringspersoner
4.   Mötets stadgeenliga utlysande
5.   Fastställande av dagordning
6.   Redovisning av Samfundets ekonomiska ställning samt prognos 2017
7.   Fastställande av årsavgiften för 2018
8.   Godkännande av budget för 2018
9.   Val av styrelseledamöter
10.  Val av programgrupp
11.  Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för 2018
12.  Rapport om TS verksamhet
13.  Övriga frågor
14.  Allmänna mötets avslutande
Anmälan till höstmötet 28/11 2017
Titta i skräpkorgen för bekräftelse.
Din anmälan innebär att du samtycker till att vi får lagra din personliga information för att hålla dig uppdaterad kring detta event. Om du vill veta mer kan du läsa igenom vår integritetspolicy!

Dag: 28 november 2017
Tid: 17.30 – 20.00
Plats: Kommunens hus, Köpmansgatan 20 i Traktören

Hitta hit!

Lämna ett svar