Alla medlemmar välkomnas varmt till Tekniska Samfundets årsmöte den 19 juni 2023.
Vi kommer att tills årsmötet ha utrett de utstående frågorna kring ombildandet av Tekniska Samfundet till en gåvomedelsfond att förvaltas av Chalmersstiftelsen. Det är ett stort men viktigt steg för oss att ta så vi ser gärna ett stort deltagande på mötet. Om vi får ett jakande beslut från årsmötet så kommer ombildandet att påbörjas och sedermera slutföras efter en satt tidsplan.

Mötet kommer att hållas både fysiskt på plats i våra lokaler på Aschebergsgatan 46 samt via Teams.
Välkommen önskar styrelsen via Ingela Nordström, ordförande i Tekniska Samfundet

Datum: måndag den 19 juni 2023

Tid: 18.00 – 20.00

Plats: Tekniska Samfundet, Aschebergsgatan 46 och via Teams med följande länk

Agenda:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringsmän
 4. Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande
 5. Fastställande av dagordning
 6. Revisionsberättelse
 7. Beslut om ansvarsfrihet för år 2022
 8. Genomgång av den ekonomiska delen av ombildandet till gåvomedelsfond
 9. En översyn av det slutgiltiga förslaget på gåvomedelsbrev till Chalmersstiftelsen
 10. Beslut om att ombilda Tekniska Samfundet till gåvomedelsfond – ja eller nej (andra och avgörande beslutet för att godkänna ombildning)
 11. Genomgång av tids-/aktivitetsplan för nedläggning av föreningen och ombildandet till gåvomedelsfond
 12. Övrigt
 13. Mötet avslutas

Anmälan:

Anmälan till årsmöte 19 juni 2023

Anmälan senast måndagen den 19:e juni
Samtycke till lagring av personlig information
Din anmälan innebär att du samtycker till att vi får lagra din personliga information för att hålla dig uppdaterad kring detta event. Om du vill veta mer kan du läsa igenom vår integritetspolicy!