Digital  medarbetare

Föredrag av Karin Ådahl, Chef verksamhetsutveckling, kund service risk och hälsa, på Skandia.

Karin kommer att berätta för oss om hur de på Skandia jobbar med Robot Process Automation, RPA, för att förbättra och effektivisera sin kundservice. Hon delar med sig av möjligheterna med denna teknik men också vilka utmaningar företaget har stött på i arbetet med att implementera RPA. ”

Kvällens program

18:00 – Föredrag med Karin Ådahl
18.30 – Fika med kaffe och smörgås
19.00 – Sedvanliga Årsmötesförhandlingar

Förslag till dagordning för årsmötet

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringsmän
 4. Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande
 5. Fastställande av dagordning
 6. Redovisning av TS årsberättelse inkl Tekniska Samfundets ekonomiska ställning
 7. Revisionsberättelse
 8. Beslut om ansvarsfrihet för år 2019
 9. Val av representanter till valkommittén
 10. Information från programgruppen om planerade aktiviteter
 11. Övriga frågor
 12. Årsmötet avslutas

Varmt välkomna
Styrelsen i Tekniska Samfundet
Ingela Nordström, Ordförande

Anmälan till årsmötet 23/5 2019

Dag: 23 maj
Tid: 18.00 – 20.00
Plats: Skintebo Gille, Skintebovägen 201, Billdal

Huset ligger i Skintebos småbåtshamn. Parkering finns.  Med buss Rosa
Express avstigning hållplats Skintebo. Följ sedan Skintebovägen tills
den tar slut i hamnen. Hitta hit!

Din anmälan innebär att du samtycker till att vi får lagra din personliga information för att hålla dig uppdaterad kring detta event. Om du vill veta mer kan du läsa igenom vår integritetspolicy!

Lämna ett svar