Välkommen på Tekniska Samfundets årsmöte 2020

När: 7:e september
Var: Aschebergsgatan 46 samt online via Skype, länk till mötet
Tid: kl. 18:00

Vi kommer att vara i Skyperummet 15 minuter innan mötets start om man vill testa att allt fungerar.

Under den rådande Covid-19 pandemin beslöt vi oss för att flytta fram årsmötet till September då vi hade hoppats på att kunna ses i ett lite större sammanhang med föredrag osv. Så blev det dessvärre inte utan vi får genomföra årsmötet i första hand online via Skype. Vi kommer även ha några få platser tillgängliga i konferenslokalen på Aschebergsgatan. Det blir ett något kortare möte än normalt då vi inte kommer att ha något föredrag i anslutning till årsmötet samt att vi redan genomfört revisionen av årsbokslutet för 2019 med revisorerna i juni.

Förslag till dagordning:

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringsmän
 4. Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande
 5. Fastställande av dagordning
 6. Redovisning av TS årsberättelse inkl Tekniska Samfundets ekonomiska ställning
 7. Revisionsberättelse
 8. Beslut om ansvarsfrihet för år 2018
 9. Val av representanter till valkommittén
 10. Nya medlemmar i styrelsen
 11. Rapport från arbetsgruppen angående medlemssituationen
 12. Information från programgruppen om planerade aktiviteter
 13. Övriga frågor
 14. Årsmötet avslutas

Varmt välkomna!
Styrelsen i Tekniska samfundet
Ingela Nordström, ordförande

Vi har ett begränsat antal platser att erbjuda i konferenslokalen och behöver kunna säkerställa att tillräckligt avstånd kan hållas. I  formuläret nedan kan anmäla dig om du vill delta online via Skype eller fysiskt.

 

Anmälan till årsmöte

Anmälan senast lördagen den 6 september. Obs! Begränsat antal deltagare i lokalen. Deltagare som ansluter online via Skype får en separat inbjudan via mail.
Samtycke till lagring av personlig information
Din anmälan innebär att du samtycker till att vi får lagra din personliga information för att hålla dig uppdaterad kring detta event. Om du vill veta mer kan du läsa igenom vår integritetspolicy!
Heading