Sanningen om Volvo

Magnus Sundemo, som varit fackordförande på Volvo Cars, kommer nu ut med en bok om sina år där. Boken Sanningen om Volvo, från Gyllenhammar till Geely – en radikal fackordförandes berättelse, släpps 21 maj, men vi får höra om den redan innan.

Kvällens program 16/5
17:30 – Föredrag och dialog
18.30 – Fika med kaffe och smörgås
19.00 – Sedvanliga Årsmötesförhandlingar

Förslag till dagordning för årsmötet
1 Mötets öppnande
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
3 Val av 2 justeringspersoner
4 Mötets stadgeenliga kallande
5 Fastställande av dagordning
6 Redovisning av Samfundets årsberättelse 2017 samt resultat- och balansräkning för 2017
7 Revisionsberättelse
8 Beslut om ansvarsfrihet för 2017
9 Kompletteringsval styrelsen
10 Val av representanter i valkommittén
11 Information om planerade aktiviteter
12 Övriga frågor
13 Årsmötets avslutande

Varmt välkomna
Styrelsen i Tekniska Samfundet
Hans Linderstad
Ordförande

Anmälan till årsmötet 16/5 2018

Dag: 16 Maj 2018 Tid: 17.30 - 20.00 Plats: Kommunens hus, Köpmansgatan 20 i Traktören Hitta hit! Titta i skräpkorgen för bekräftelse.
Din anmälan innebär att du samtycker till att vi får lagra din personliga information för att hålla dig uppdaterad kring detta event. Om du vill veta mer kan du läsa igenom vår integritetspolicy!

Lämna ett svar