Nu är det dags för årets höstmöte och vi ser fram emot att ses online via Skype. Nedan kan du läsa höstmötets dagordning.

När: 3:e november
Var: Online via Skype, länk till mötet
Tid: kl. 18:00-19:30

 

Dagordning höstmötet

§ 1. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet
§ 3.   Val av två justeringsmän
§ 4.   Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande
§ 5.   Fastställande av dagordning
§ 6.   Redovisning av Tekniska Samfundets ekonomiska ställning samt prognos 2021
§ 7.   Fastställande av årsavgift för 2021
§ 8.   Godkännande av budget för 2021
§ 9.   Val av styrelseledamöter
§ 10.  Val av programgrupp
§ 11.  Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för 2021
§ 12.  Rapport om TS verksamhet
§ 13.  Övrigt
§ 14.  Höstmötet avslutas

 

Hjärtligt välkomna!

Vänliga hälsningar, Styrelsen

Anmälan till höstmöte 2020 - online via Skype

Samtycke till lagring av personlig information
Din anmälan innebär att du samtycker till att vi får lagra din personliga information för att hålla dig uppdaterad kring detta event. Om du vill veta mer kan du läsa igenom vår integritetspolicy!