Välkommen på Tekniska Samfundets årsmöte 2022!

Datum:  Tisdag den 7:e juni
Plats: Aschebergsgatan 46 (för deltagande digitalt länk till mötet)
Tid: kl. 18:00 – 20:00

Vi kommer att vara på plats i vår lokal på Aschebergsgatan och bjuda på lättare förtäring och lite godsaker. För er som inte har möjlighet att träffas på plats så kommer det också vara möjligt att delta via Teams. Vi kommer att vara i Teams-rummet 15 minuter innan mötets start om man vill testa att allt fungerar.

Förslag till dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringsmän
 4. Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande
 5. Fastställande av dagordning
 6. Redovisning av TS årsberättelse inkl. Tekniska Samfundets ekonomiska ställning
 7. Revisionsberättelse
 8. Beslut om ansvarsfrihet för år 2020
 9. Val av representanter till valkommittén
 10. Information från programgruppen om planerade aktiviteter
 11. Övriga frågor
 12. Årsmötet avslutas

Varmt välkomna!
Styrelsen i Tekniska samfundet
Ingela Nordström, ordförande

 

Anmälan till årsmöte 2022

Anmälan senast måndagen den 6:e juni.
Samtycke till lagring av personlig information
Din anmälan innebär att du samtycker till att vi får lagra din personliga information för att hålla dig uppdaterad kring detta event. Om du vill veta mer kan du läsa igenom vår integritetspolicy!