Välkommen på Tekniska Samfundets årsmöte 2021!

Datum:  31:a maj
Plats: Vi ses och hörs via Teams. Länk till mötet
Tid: kl. 18:00 – 19:30

Vi kommer att vara i Teams-rummet 15 minuter innan mötets start om man vill testa att allt fungerar.
I början av kvällen kommer vi att höra kort föredrag från Årets Teknolog, Ellen Andreasson samt en av vinnande bidragen i Tekniktävlingen. Därefter öppnas årsmötet i vanlig ordning.

Förslag till dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringsmän
 4. Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande
 5. Fastställande av dagordning
 6. Redovisning av TS årsberättelse inkl. Tekniska Samfundets ekonomiska ställning
 7. Revisionsberättelse
 8. Beslut om ansvarsfrihet för år 2020
 9. Val av representanter till valkommittén
 10. Information från programgruppen om planerade aktiviteter
 11. Övriga frågor
 12. Årsmötet avslutas

Varmt välkomna!
Styrelsen i Tekniska samfundet
Ingela Nordström, ordförande

Anmälan till årsmöte 2021

Anmälan senast söndagen den 30:e maj. Obs! Anmälda deltagare får en separat länk till mötet via mail. Detta för att minimera risk för obehöriga. 
Samtycke till lagring av personlig information
Din anmälan innebär att du samtycker till att vi får lagra din personliga information för att hålla dig uppdaterad kring detta event. Om du vill veta mer kan du läsa igenom vår integritetspolicy!