Uppdrag

Ta fram en idé, designa och konstruera en prototyp av en framtida smart plastpantstation som skall vara rolig och inspirerande. Den skall locka samt inbjuda till att vilja sortera både hård- och mjukplast. Målgruppen är Universeums besökare. Stationen skall informera besökarna om varför, hur och vad de skall göra. Design, färg, form och material är valfritt.

Mål

  • Arbeta utifrån ett hållbart samhällsperspektiv med fokus på Globala målen 14 och 15
  • Bekanta sig och arbeta enligt den tekniska processen och olika tekniska lösningar genom att utgå från ett behov till en färdig produkt
  • Bekanta sig och arbeta med enkla konstruktioner
  • Dokumentera och presentera projektet i en loggbok