Starta upp…

Tips på hur du kan starta upp med Rädda Ägget i klassrummet.

Läs mer

Äggfakta

Äggformen är en  genialisk konstruktion!

Läs mer

När är ert Äggsläpp?

Hitta era tider för Äggsläppet och Upplev Teknik.

Ladda ner tiderna