Bygg framtidens boende

​Tekniktävlingen 2018-19 för åk 6

De 17 globala målen fokuserar på att uppnå 4 saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.
Klimatfrågan är prioriterad och i stort sett alla klimatforskare är eniga om att den accelererande klimatförändring vi ser i dag kommer från mänskliga aktiviteter. Vi behöver komma på smarta sätt att nyttja resurser och energi och skapa hållbarhet. I mål 11, Hållbara städer och samhällen, kan man bla läsa:
”Idag bor över hälften av världens befolkning i urbana områden. År 2050 väntas andelen ha stigit till 70 procent. Städer går ofta i bräschen för utveckling, och är nav för innovationer och nya idéer. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt”
Med utgångspunkt i mål 11 fokuserar årets teknikutmaning på framtidens boende och hur vi kan bygga, inreda och bo på ett resurssnålt och klokt sätt.
Mer om årets uppdrag kan du läsa på Chalmers hemsida.