Teknikstipendiet

Tekniska Samfundet stiftar ett stipendium för lärare som undervisar i teknik. Nu kan du ansöka om pengar för teknikprojekt, som skall uppmuntra positiv teknikundervisning, utveckla och höja barn och ungas intresse för ämnet.

Vem kan ansöka?
Du som arbetar som lärare i teknikämnet i Västra Götaland eller Halland har nu möjlighet att ansöka om pengar för ett projekt på din skola, som skapar intresse för teknikämnet och utvecklar ämnet på skolan. Du har möjlighet att ansöka upp till 10.000 kr.

Du kan söka pengar för t.ex.:

  • Utbildning av pedagoger (utbildning kopplad till planerat projekt)
  • Material för teknikprojekt
  • Föreläsare till skolan
  • Resor för elever (för att ex besöka företag)

Följande kriterier måste vara uppfyllda:

  • Projektet skall komma eleverna till gagn och stimulera intresse för teknikämnet
  • Projektet skall ha någon sorts samverkan med omvärlden (ex se vilka yrken som finns inom teknikområdet eller se tekniken i sitt rätta sammanhang utanför klassrummet)
  • Projektet har en koppling till något av FN´s globala hållbarhetsmål
  • Innehållet skall vara tydligt förankrat i läroplanen

Motprestation:
En motprestation för att erhålla stipendiet är att redogöra för projektet, om hur ni arbetat med tips och idéer, till andra. Projektet kommer att publiceras på Tekniska samfundets hemsida som inspiration till andra. Även ett pressmeddelande skickas ut.
Ansökan skall vara inne senast 16:e oktober skickad via detta formulär.
Ansökan kommer att bedömas av styrelsen på Tekniska samfundet. Den/de som utses som årets stipendiat/er meddelas via mail och det kommer att publiceras på hemsidan senast november 2021.

För frågor maila gärna till styrelsen@tekniskasamfundet.se