Teknikstipendiet

Har du en tanke om hur du skulle vilja utveckla teknikämnet på er skola? Men saknar ekonomi för att genomföra projektet? Arbetar du i grundskolan i Västra Götaland eller Halland? I september 2019 kommer Tekniska Samfundet öppna ansökningstiden för ett nystartat teknikstipendium – Teknikstipendiet.

Du kan till exempel söka pengar för utbildning av pedagoger, material till teknikprojekt, föreläsare eller resor med elever.
Utförligare information kommer ni att kunna läsa om på Tekniska Samfundets hemsida i början av september 2019.

Ta gärna kontakt med oss om ni vill veta mer.