Tekniska Samfundet har stiftat ett stipendium för lärare som undervisar i teknik. Nu kan du ansöka om pengar för teknikprojekt, som ska uppmuntra positiv teknikundervisning, utveckla och höja barn och ungas intresse för ämnet.

Vem kan ansöka?

Du som arbetar som lärare i teknikämnet i Västra Götaland eller Halland har nu möjlighet att ansöka om pengar för ett projekt på din skola, som skapar intresse för teknikämnet och utvecklar ämnet på skolan. Du har möjlighet att ansöka upp till 10.000 kr.

Sista inlämningsdag för ansökan av Tekniska samfundets teknikstipendium är 29:e oktober 2021.

Ansökan kommer att bedömas av styrelsen på Tekniska samfundet. Den/de som utses som årets stipendiat/er meddelas via mail och det kommer att publiceras på hemsidan senast november månad 2021.

Läs mer