Årets Teknikstipendium

Stort grattis Fridaskolan till Årets Teknikstipendium

I förra veckan besökte Tekniska Samfundet Fridaskolan för att dela ut diplom och en blomsterkvast då de är årets mottagare av Årets Teknikstipendium. Stort grattis Fridaskolan och tekniklärare Kalle Skanselid!

Årets Teknikstipendium kommer från och med i år delas ut en gång om året till skolor i Västra Götaland och Halland. De nominerade skolorna skall beskriva sitt projekt och vad de behöver pengar till samt motivera hur de genom projektet följer läroplanen, ökar intresset för teknik hos sina elever samt uppfyller något eller några av de 13 Globala målen.

Tekniska Samfundets jury emottog många nomineringar till stipendiet men Fridaskolan stod ut lite extra genom sitt projekt. Deras projekt och investering i material kommer kunna gagna flera årskullar vilket vi såg som något väldigt positivt, de kommer att engagera både lokala högskolor och företag i projektet med eleverna samt satsar särskilt på att locka tjejer till att testa på ämnet teknik, en underrepresenterad grupp i ingenjörsyrken idag.

Motiveringen löd:
”Fridaskolan i Mölnlycke, erhåller 10 000 kr för att genomföra Teknikprojektet “shitty robots”. Projektet är nytänkande kring att väcka elevers intresse för teknik. Genom att man tar upp vardagsnära problem som elever själva får finna lösningar på samt genom att kontakten med lokala företag och samarbete. Med teknikstudenter synliggör man kopplingen mellan ämne och praktik.
Stipendiaterna visar även på ett långsiktigt tänkande för att investeringen skall kunna användas i framtiden och gynna fler elever än bara en årskull.”

Om du är intresserad av att veta mer om Tekniska Samfundet och Årets Teknikstipendium så finner du mer information på vår hemsida www.tekniskasamfundet.se.

Teknikstipendium