Tillsammans bygger vi framtidens kompetens!

Världen står inför stora teknologiska förändringar och det råder inget tvivel att Sverige är i behov kompetens för att kunna leda och inspirera världen in i en hållbar framtid. Elever i grundskolan behöver på ett tidigare stadium introduceras till teknik med digitalisering och kreativ problemlösning på schemat. Samhället behöver tillsammans med näringslivet, stötta skolan och elever samt hitta strategier och aktiviteter som bidrar till att utveckla förmågor som är viktiga för vår framtid. För att bemöta dessa utmaningar krävs handlingskraft och samverkan.

Som Samarbetspartner till Tekniktävlingen är du med och bidrar till att fler unga upptäcker teknikens spännande värld och karriärmöjligheter. Vårt mål är att öka barns och ungdomars intresse för teknik, via lustfyllda, värdeskapande teknikutmaningar, samt stödja och underlätta för lärare i arbetet med teknikämnet i skolan. Utgångspunkten är de ungas perspektiv, tron på sina egna förmågor, en hållbar framtid samt skapandet av värden för någon annan.

Vi ställer in siktet på framtiden och bidrar med kul, skruvade och värdeskapande teknikuppdrag. Jobba tillsammans med oss!

75 700

Antal elever som deltagit i Tekniktävlingen sedan starten 1993. Stort tack till våra samarbetspartners!