Prisutdelning

Eftersom deltagarantalet brukar vara mycket stort delas arrangemanget upp på två dagar. Observera att respektive skola bara deltar under en av dagarna och att den totala tiden blir cirka 2,5 – 3 timmar. Naturligtvis är det ett arrangemang för hela klassen – inte bara för de tävlande lagen!

Ett vinnande bidrag utses i varje kategori. Prisutdelningen äger rum på Chalmers dit de vinnande lagen i de tre tävlingskategorierna blir inbjudna. Där kommer priserna förhoppningsvis att delas ut av en av årets Nobelpristagare. Datum är i skrivande stund inte fastställt eftersom det infaller när sagda Nobelpristagare föreläser på Chalmers. Men räkna med att det sker i mitten av december. Det viktigaste är inte att vinna utan att delta. Alla lag får diplom och förhoppningsvis lämnar alla tävlingsdeltagare Chalmers med ett trevligt minne plus en hel del nya kunskaper som extra bonus.