Arbetsgången

1

Bilda lag

Dela upp klassen i lag. Ett lag skall bestå av minst tre personer. Uppåt finns ingen teoretisk gräns, men kanske en praktisk – hela laget måste ju kunna arbeta tillsammans. Ge tid att diskutera olika lösningar och idéer. Uppmuntra till att diskutera uppdraget hemma.
2

Skissa

Låt eleverna skissa, rita, göra collage med de olika uppslagen och se till att de enas om den idé de tror mest på.
3

Konstruktionsbygge

Nu är det dags för att för att fokusera på konstruktionen. Hur skall fallet dämpas? Vilka kraftöverföringar kan man bygga in? Kan man bromsa in fallet? Låt gruppen komma överens om konstruktionen. Låt de fundera vilka material som är lämpliga till konstruktionen.
4

Återvinn

Använd gärna material från återvinningen. Kanske kan man ta med sig hemifrån eller be lokala företag att donera ”skrot”.
5

Presentation

Spara ritningar, skisser och beskrivningar av hur konstruktion är tänkt att fungera. Dessa kan användas till er presentation som hängs upp på Chalmers under 8-9 november. Glöm inte skriva namn, klass och skola på ritningarna. Skicka, maila eller lämna till Chalmers.