Tekniska Samfundet i Göteborg

Tekniska Samfundet är en ideell förening som verkar för att höja teknikkunnandet i samhället samt för att öka barn och ungas intresse för teknik och hållbara lösningar. Vi jobbar via pedagogiska program, stipendier för lärare och studenter och föreläsningar i framkant.

Tekniktävlingen åk 6

Teknikutmaning för åk 6 elever med fokus på hållbara lösningar och tekniska processer

Årets Teknolog

Utmärkelsen årets teknolog i samverkan med Chalmers

Teknikstipendiet

Ett årligt stipendium att söka för grundskolleärare

Föreläsningar

Inspirerande föredrag och träffar med fokus på teknik i samhället