FöredragKalender

Nästa generations smarta elmätare!

Av 15 oktober, 2018oktober 16th, 2018Inga kommentarer

Fredrik Rex, VD från Aidon Sverige AB

Den 30 oktober är ni varmt välkomna på föredrag med Fredrik Rex, VD från Aidon Sverige AB. Fredrik kommer att guida oss mot framtidens smarta elmätare.

Nu införs nästa generations smarta elmätare i Sverige. De ska ge kunderna bättre verktyg för att vara aktiva på elmarknaden, samtidigt som elmätarna tryggar en säkrare drift av elnäten, säger regeringen.

Regeringen meddelar att några av de nya kraven innebär att mätarna ska klara av timmätning och de ska ha ett användargränssnitt som gör det möjligt för kunderna att själva kunna ta del av sina mätuppgifter. Mätarna med de nya funktionskraven ska senast vara på plats den 1 januari 2025.

Kommer detta att ge konsumenterna;

 • Sänkta elenergikostnader?
 • Möjlighet att styra sina elapparater i hemmet?
 • Realtidsinformation om förbrukning och störningar i elleveransen?
 • Påtvingande val eller blir det enklare?
 • Utesluts hyreslägenheter från de nya funktionerna?
 • Vem hjälper konsumenten att få tillgång till uppgifterna?
 • Vilka uppgifter kommer att finnas tillgängliga?

Vad får det för konsekvenser för elnätsbolagen?

 • Ökar investeringskostnader?
 • Förbättras övervakningen av lågspänningsnätet?
 • Ökar IT-risken?
 • Kommer elnätsbolagen att hjälpa konsumenten med åtkomsten av mätaren?

FAKTA:

Energiförbrukningen i en genomsnittlig svensk villa/radhus och lägenhet.

 • Villa/radhus med direktverkande el är cirka 25 000 kWh per år, varav uppvärmning beräknas till 15 000 kWh, hushållsel till 5 000 kWh och varmvatten till 5 000 kWh.
 • Lägenhet, en genomsnittlig lägenhet i Sverige är cirka 12 000 kWh per år, varav 6 500 kWh är uppvärmning, 2 500 kWh är varmvatten, 2 500 kWh är hushållsel och resterande 500 kWh är tvätt och torkning.

Antalet bostadslägenheter uppgick 2017-12-31 till 4 859 252 och dessa fördelas på;

 • 2 069 353 lägenheter (43 procent) i småhus
 • 2 462 972 lägenheter (51 procent) i flerbostadshus
 • 247 277 lägenheter (5 procent) i specialbostäder
 • 79 650 (2 procent) i övriga hus t.ex. äldreboende m.fl.

Dag: tisdag 30 oktober
Tid: Kl 18:00 – ca 19:00
Adress: Aschebergsgatan 46
Anmälan: senast den 28 oktober via formuläret nedan
Arrangör: Programgruppen, Mikael Larsson

Varm välkomna!

Anmälan till föredrag om nästa generations smarta elmätare 30/10 kl 18.00-19.00

OBS! Begränsat antal platser - anmälan senast 28 oktober. 
Samtycke till lagring av personlig information
Din anmälan innebär att du samtycker till att vi får lagra din personliga information för att hålla dig uppdaterad kring detta event. Om du vill veta mer kan du läsa igenom vår integritetspolicy!

Lämna ett svar