FöredragNyheter

Medication and Care Support System – för god och säker omsorg

Av 28 oktober, 2019november 6th, 2019Inga kommentarer

Ulrika Kjellberg, VD på Appva

Den 25/11 kl 16 – 17 har vi möjlighet att lyssna på Ulrika Kjellberg, grundare och VD av företaget Appva.

Verksamhet arbetar utifrån behovet att komma runt problematiken med den enorma pappersbaserade dokumentation och rapportering förenad med i första hand medicinering och vård av äldrebefolkningen i Sverige. Idén om en mobil och digital lösning för signering av ordinerade insatser föddes i Göteborg 2011. Under åtta månader samlades krav och önskemål in från olika användargrupper. I december 2012 gjordes den första signeringen på kommunala Tre Stiftelser i Göteborg.

Idag är denna digitalisering en de facto-standard med närmare 100 000 dagliga användare runt om i Sverige. Genom att ligga i teknisk framkant vill Appva fortsätta leverera innovativa lösningar som bidrar till en hållbar äldreomsorg. Under eftermiddagen berättar Ulrika Kjellberg om tekniken bakom och framtida möjligheter för verksamheter med ambition och vilja att producera god och säker omsorg, följa lagrum och direktiv samt ge sina medarbetare ett kraftfullt verktyg för att klara detta.

Läs mer:
Hallandsposten 9/5 2019
IT-Hälsa 14/5 2019

Ulrika Kjellberg, VD. Fotograf Jonas Tobin

Ulrika Kjellberg, VD. Fotograf Jonas Tobin

Anmälan till höstmötet 25/11 2019

Dag: 25 november 2019 Tid: 16.00 - 18.30 Plats: Tekniska Samfundet, Aschebergsgatan 46 Hitta hit! Titta i skräpkorgen för bekräftelse.
Din anmälan innebär att du samtycker till att vi får lagra din personliga information för att hålla dig uppdaterad kring detta event. Om du vill veta mer kan du läsa igenom vår integritetspolicy!

Datum: 25/11 sista datum för anmälan är 22/11
Tid: Föredrag: 16.00 – 17.00 Höstmöte: 17.30-18.30
Plats: Tekniska Samfundet, Achebergsgatan 46

Kvällens program 25/11
16:00 – Föredrag och dialog
17.00 – Fika med kaffe och smörgås
17.30 – Sedvanliga höstmötesförhandlingar

Förslag till dagordning
§1. Höstmötet öppnas.
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
§3. Val av två justeringsmän
§4. Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande
§5. Fastställande av dagordning
§6. Redovisning av Tekniska Samfundets ekonomiska ställning samt prognos 2020
§7. Fastställande av årsavgift för 2020
§8. Godkännande av budget för 2020
§9. Val av styrelseledamöter
§10. Val av programgrupp
§11.Rapport från styrelsen angående medlemsförvaltning och rekrytering
§12. Rapport från styrelsen om samfundets verksamhet
§13. Övrigt
§14. Höstmötet avslutas.

Varmt välkomna!

Lämna ett svar