Uppdrag

Ta fram en idé och bygga en prototyp av en framtida leksak för målgruppen förskolebarn som förslagsvis kommer från närområdet. Leksaken skall innehålla en rörelse och prototypen skall vara byggd av återvunnet material.

Hänsyn till hållbara material (för den riktiga leksaken) skall beaktas.

Mål

  • Bekanta sig och arbeta enligt den tekniska processen och olika tekniska lösningar genom att utgå från ett behov till en färdig produkt
  • Arbeta med en pilotgrupp i förskolan/lågstadiet och anpassa/justera i dialog med målgruppen
  • Bekanta sig och arbeta med konstruktioner
  • Dokumentera och presentera projektet i en Teknisk rapport