Leksaker år 2030

Tekniktävlingen 2017-18 är avslutad!

Se alla bidragen och 2018 års finalister åk 5-6 samt åk 7-8

Hur ser framtidens lek och leksaker ut egentligen? Kommer man leka med likadana leksaker och på samma sätt som idag? Är materialet och designen detsamma som idag? Kommer målgruppen att ställa andra krav eller är det de vuxna som kommer driva leksaksutvecklingen? Ta hjälp av yngre barn och spåna! Årets Tekniktävling handlar om konstruktion av FRAMTIDENS LEKSAKER!

Uppdrag och Mål
Innehåll, Kriterier och Tidplan åk 5-6
Innehåll, Kriterier och Tidplan åk 7-8
Anmälan