Föredrag

Krisberedskap Göteborgs stad – föreläsning 5/2 17.00-18.30

Av 11 januari, 2018februari 6th, 2018Inga kommentarer

Krisberedskap Göteborgs stad

Samhällets och individens ansvar

Alla har väl funderat kring hur vårt allt mer tekniskt komplicerade samhälle kommer att fungera när elavbrott, kommunikationsproblem, översvämningar eller andra infrastrukturstörningar inträffar. Vad är samhällets ansvar och hur bör varje enskild individ förbereda sig inför dylika situationer? Enligt regeringen kan samhällets krisberedskap beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer. Enligt lagen om Extraordinära Händelser från 2006 ska en Risk- och Sårbarhetsanalys överlämnas till respektive länsstyrelse i Sverige under perioden 2015-2018.

Planeringsledaren Kenneth Lexell från Göteborgs stadsledningskontor kommer att berätta om det gedigna arbete som resulterat i den lättfattliga och överskådliga presentationen på Göteborgs stads hemsida.

  • Risk-och Sårbarhetsanalys
  • DIN Krisberedskap

Kommentarer från Göteborgs kommuns representant angående den nya inriktningen:

Försvarsberedningen 2017-12-20 anser att den enskilde har ett ansvar givet de omständigheter som råder i kris och krig och föreslår att individen ska ha en beredskap för att klara sin egen försörjning och omsorg under en vecka utan stöd från det offentliga. Detta kräver förberedelser. Det är också centralt att människor samarbetar med varandra för att klara den egna försörjningen och säkerheten.

Föredragshållare: Kenneth Lexell, Planeringsledare, Samhällsskydd & Beredskap, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad
Dag och tid: Måndag 5 februari 2018 kl 17.00 – 18.30
Plats: Tekniska Samfundet, Aschebergsgatan 46

Arrangör: Tekniska Samfundet, Programgruppen
Kontaktperson: Sigvard Sjöbom Tel 0705807897;  E-post:  sigvard.sjobom@gmail.com

Obs!  Antalet platser är begränsat. Anmälan senast 2/2
Hjärtligt välkomna!

Hitta hit!

Anmälan till föredrag om krisberedskap 5/2 kl 17.00

Din anmälan innebär att du samtycker till att vi får lagra din personliga information för att hålla dig uppdaterad kring detta event. Om du vill veta mer kan du läsa igenom vår integritetspolicy!