Ta gärna kontakt med oss!

Vi välkomnar nya medlemmar som är intresserade av teknikutveckling i samhället och vill engagera sig i att utveckla föreningens verksamhet.

Dorotea Blank
dorotea.blank@tekniskasamfundet.se
tel: +46 767929555

Besöksadress

Aschebergsgatan 46
411 33 Göteborg
Kansli: 031 708 76 10

BankGiro: 5405 – 0182
Org. nr. 857201-7567