På grund av den rådande situation vi nu befinner oss i, där Corona viruset sprids i vår värld, har vi alla ett ansvar att göra allt vi kan för att förhindra spridning av smittan. För Tekniska Samfundets del innebär detta att vi genomför alla styrelsemöten digitalt och ser över de aktiviteter vi har planerade så att de inte strider mot rådande restriktioner. Så kommer vi att fortsätta tills myndigheterna indikerar att faran är över och man börjar lätta på restriktionerna.

Årsmötet skjuts fram till september men årsredovisningen presenteras och revideras av styrelse och revisorer på korrekt sätt och lämnas in innan sista juni som sig bör. Alla seminarier och företagsbesök som föreningen brukar anordna är dessvärre också inställda tillsvidare men kommer att tas upp igen när situationen stabiliserat sig. När aktiviteterna kommer igång igen kommer detta annonseras via våra vanliga kanaler.

Vi vill rikta en särskild hälsning till alla våra medlemmar som är 70+ att ta det riktigt försiktigt fram tills vårt samhälle och världen har fått ordning på situationen. Tills dess, försök njut av vårsolen när den tittar fram och använd all fantastisk teknik som finns till vårat förfogande idag för att kommunicera med nära och kära.

Ingela Nordström
Ordf. Tekniska Samfundet

Lämna ett svar