FöredragKalender

Höstmöte med spännande föredrag om Volvo 21/11

Magnus Sundemo, berättar om sina år på Volvo med utgångspunkt från sin bok ”Sanningen om Volvo”. I egenskap av facklig ordförande och ledamot i bolagsstyrelsen, har han befunnit mig nära maktens centrum och tagit del av Volvo inifrån. Under sina närmare fyrtio år på Volvo har han sett företaget förändras under olika sorters ledarskap och ägarkonstellationer. Magnus föredrag kring Sanningen om Volvo belyser tre mycket dramatiska skeenden i företagets historia, ur ett perspektiv som aldrig tidigare framkommit i den officiella debatten:

 • Renaultaffären på 1990-talet som blev Volvos okrönte kejsare Pehr G Gyllenhammars fall.
 • Den ödesdigra försäljningen av Volvo Personvagnar till Ford 1999 och det fackägda Konsortium Jakob som försökte köpa hela företaget cirka tio år senare.
 • Det senaste decenniets otroliga utveckling med kinesiska Geely som ny ägare och bilbranschens oerhört spännande men utmanade framtid.

Kvällens program 21/11
17:30 – Föredrag och dialog
18.30 – Fika med kaffe och smörgås
19.00 – Sedvanliga Årsmötesförhandlingar

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2.  Val av ordf och sekr för mötet
 3. Val av två justeringspersoner
 4. Mötets stadgeenliga utlysande
 5. Fastställande av dagordning
 6. Redovisning av Samfundets ekonomiska ställning samt prognos 2018
 7. Fastställande av årsavgiften för 2019
 8.  Godkännande av budget för 2019
 9. Val av styrelseledamöter
 10. Val av ledamöter i programgrupp
 11. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för 2019
 12.  TS verksamhet i framtiden
 13. Övriga frågor
 14. Allmänna mötets avslutande

Anmälan till höstmötet 21/11 2018

Dag: 21 november 2018 Tid: 17.30 - 20.00 Plats: Kommunens hus, Köpmansgatan 20 i Traktören Hitta hit! Titta i skräpkorgen för bekräftelse.
Din anmälan innebär att du samtycker till att vi får lagra din personliga information för att hålla dig uppdaterad kring detta event. Om du vill veta mer kan du läsa igenom vår integritetspolicy!

Lämna ett svar