Havsrenarrobot

Ledarroboten

Sjukhusroboten

Skräpsamlarrobot

Transportrobot i farliga miljöer

Vårdrobot

Återvinningsstation