Havsrenarrobot

Ledarrobot

Sjukhusrobot

Skräpsamlarrobot

Transportrobot i farliga miljöer

Vårdrobot

Återvinningsstation

Skräpsorterarrobot