Nyheter

Från Programgruppen!

Av 29 november, 2020november 30th, 2020Inga kommentarer

Bästa medlemmar!

Programgruppen avvaktar förstås bättre tider för de träffar vi brukar ha vår och höst. Dock träffades vi i gruppen onsdagen den 18 november. Vi diskuterade det allmänna läget och vad vi har för tilltänkta besöksobjekt. P g a coronapandemin ser vi inte några praktiska möjligheter att starta upp företagsbesök och information förrän någon gång nästa år. Programgruppen håller dock igång lite försiktigt och följer utvecklingen i samhället.

Ett par aktiviteter har vi tidigare planerat och de ligger och väntar. Det gäller DNA-teknik som hjälp i brottsbekämpning och elkvalitetsmätning med Metrum AB. Vidare har vi planer för besök hos Arcam AB i Mölnlycke med deras 3D-utskrifter för bl. a. sjukvård och flygplansdelar och vi tittar på föredrag om förarlösa bilar. Swedish Stirling i Västra Frölunda är ett intressant företag som gör el från ”facklad”
spillvärme i raffinaderier. Kanske vi kan komma till Sahlgrenska igen och få ytterligare
kunskap om senaste sjukvårdsutrustning. Som vanligt siktar vi också på att genomföra en teknikresa per år.

Vi ser också gärna att medlemmar bidrar med uppslag till aktiviteter.

Göteborg i november 2020

Programgruppen