Föredrag

INSTÄLLT! Rättsmedicinsk tillämpning av DNA-TEKNIK

INSTÄLLT PÅ GRUND AV COVID-19.

VI ÅTERKOMMER MED FÖREDRAGET LÄNGRE FRAM.

Föredrag av Professor Tommy Martinsson

Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet (GU).

Tommy Martinsson är f.n. professor i cancergenetik (2008) vid Sahlgrenska Akademin, GU. Han är Fil.Dr. (1987) och Docent (1993) i genetik vid GU, kursledare och ansvarig för genetik-kursen inom läkarprogrammet vid GU. Han har handlett flera doktorander till PhD- examen och har publicerat många vetenskapliga arbeten. Hans forskningsintressen omfattar bl.a. tekniker/metodik kring genetisk kartläggning av komplexa genetiska egenskaper. Dessa tekniker inkluderar identifiering av DNA-biomarkörer, bioinformatik och relaterad mjukvara samt screening/analys med hög kapacitet av DNA/RNA-prover.

Föredraget kommer först att ge lite grundläggande kunskaper om genetik, kromosomer och DNA samt därefter fokusera på s.k. polymorfier eller naturlig variation – olikheter i DNA mellan individer. Vad finns det för olika sorters DNA-olikheter och hur kan vi använda oss av dem för att identifiera individer? Även s.k. ”direct-to consumer-test”, där folk skickar in och testar sitt eget DNA (från saliven) kommer att tas upp. Man kan då få information om bl.a. vanliga sjukdomsvarianter och risker, finna ut lite grovt varifrån i världen man härstammar eller hitta avlägsna släktingar. En lite oväntad bieffekt var att polismyndigheter utomlands och även i Sverige kom på att man kunde hitta brottslingar i dessa ”vanliga människors” DNA- information utifrån cell-material kvarlämnat på en brottsplats. Hur går detta till?

Dag: Måndagen den 23 mars
Tid: Kl.17:00- c:a 18:30. Fika serveras en kvart före föredraget.
Plats: Tekniska Samfundets lokal på Aschebergsgatan 46
Anmälan senast fredagen den 20 mars via formuläret nedan. Obs! Begränsat antal deltagare.
Varmt välkomna!

Arrangör: Tekniska Samfundet i Göteborg; Programgruppen via Robert Carlsson, tel.: 073-7031846

 

INSTÄLLT PÅ GRUND AV COVID-19. VI ÅTERKOMMER MED FÖREDRAGET LÄNGRE FRAM.