FöredragKalender

Fjärde generationens kärnkraft

Föredrag av Professor Christian Ekberg

Den 10 september är ni varmt välkomna på föredrag på Chalmers med prof. Christian Ekberg som ger oss en inblick i kärnkraftens utveckling samt processen bakom avfallshanteringen hos fjärde generationens kärnkraftverk.

De problem som man sedan länge associerat till traditionell kärnkraft, dvs. dåligt utnyttjande av naturresurser (<1% av energin används) samt det långlivade avfallet anses i dag kunna hanteras av vad som ofta kallar kärnkraftens generation IV system (Gen IV). Detta system innehåller en reaktor som klyver med snabba neutroner, en anläggning som separerar de användbara ämnena ur det använda bränslet från det slutgiltiga avfallet samt en anläggning som tillverkar nytt bränsle av de återvunna grundämnena. Delarna forskas ofta på separat men alla är nödvändiga delar för att ett Gen IV system skall kunna leverera enligt de utlovade planerna på ett på ett säkert sätt med kemiska system som inte lämnar några väsentliga mängder sekundärt avfall.

För de nya Gen IV system man utvecklar undersöks helt andra bränsletyper såsom nitrider, karbider och inerta matrisbränslen. Dessa bränslen är betydligt mer effektiva än MOX (Mixed OXides – bestående av uran och plutonium) men tillverkas inte industriellt i dag. Dock är forskningen aktiv.

Dag: måndag 10 september
Tid: Kl 18:00 – ca 19:30
Adress: Kemigården 4, Chalmers
Anmälan: senast den 6 september via formuläret nedan
Arrangör: Programgruppen, Ingemar Andersson

Obs! Viktigt att komma i tid. Prof Ekberg kommer och öppnar dörren som sedan är låst på kvällen. Deltagarantalet är begränsat, max 20 st.

Varm välkomna!

Anmälan till föredrag om 4:e generationens kärnkraft 10/9 kl 18.00-19.30

OBS! Begränsat antal platser - anmälan senast 6 september. 
Samtycke till lagring av personlig information
Din anmälan innebär att du samtycker till att vi får lagra din personliga information för att hålla dig uppdaterad kring detta event. Om du vill veta mer kan du läsa igenom vår integritetspolicy!

Lämna ett svar