Välkommen till extrainsatt beslutsmöte kring ombildande av föreningen

Tekniska Samfundet till gåvomedelsfond i Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

Under mötet kommer vi diskutera och föreslå alternativ för Tekniska Samfundets framtid. Styrelsen har under en tid haft dialog med Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och föreslår till att ombilda föreningen till en gåvomedelsfond i Chalmersstiftelsen enligt ett av oss författat avtal. Har du frågor och vill vara med och påverka rekommenderar vi att du deltar. Vi ser fram emot att ses fysiskt men kommer även erbjuda möjlighet att delta online via Teams för de som önskar. Anmäl om du planerar att komma till Aschebergsgatan så vi vet hur mycket fika vi skall ordna. Nedan finner du förslag till mötets dagordning samt ett medlemsbrev som ska läsas innan mötet.  Vi kommer att vara i Teams-rummet 10 minuter innan mötets start om man vill testa att allt fungerar. Har du ingen möjlighet att delta ber vi dig ta kontakt med oss via styrelsen@tekniskasamfundet.se för att delge dina synpunkter.

 

Datum: Måndag den 27:e mars
Plats: Aschebergsgatan 46
Tid: kl. 17:30 – 19:00

Agenda

  1. Mötet öppnas
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  3. Val av två justeringsmän
  4. Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande
  5. Fastställande av dagordning
  6. Granskning av förslag om ombildande av Tekniska Samfundet till gåvomedelsfond i Chalmersstiftelsen
  7. Beslut om att ombilda Tekniska Samfundet till gåvomedelsfond – ja eller nej
  8. Beslut kring vad Styrelsen skall göra med Tekniska Samfundets ägodelar och inventarier
  9. Övrigt
  10. Mötet avslutas