”Förlegad el-reform måste stoppas”

Efter tio år av utredningar och en rusande teknikutveckling har tiden sprungit ifrån idén om en elhandlarcentrisk elmarknad. Kvar finns ett dyrt och kritiserat krokben för kunder och elmarknad – som dessutom innebär en säkerhetspolitisk risk, skriver representanter för 38 energiaktörer. Publicerad 2019-09-14 i SvD

”Effektbristen börjar bli akut i vissa städer”

Om Sverige ska fortsätta vara konkurrenskraftigt krävs det att vi återigen investerar i våra elnät, skriver liberalerna Said Abdu, Helena Gellerman och Arman Teimouri. Publicerad 2019-01-02 i SvD

”Svenska Kraftnät chockhöjer nätavgift”

Statliga Svenska Kraftnät höjer effektavgiften med 20 procent från årsskiftet. Beslutet innebär i sin tur en höjning av elnätsföretagens, de balansansvarigas, avgifter. Den höjda effektavgiften ska bland annat täcka utbyggnaden av stamnätet, något som Svenska Kraftnät fått viss kritik för att man släpat efter och som medfört kapacitetsbrist på vissa ställen i landet, något som uppmärksammats senaste året.

Svenska Kraftnät ändrar också energiavgiften till ett rörligt pris för överföringsförluster, som då ska variera med det faktiska elpriset på elbörsen. För de balansansvariga elföretagen kommer grundavgiften för förbrukning och produktion att höjas med cirka 35 procent, enligt Svenska Kraftnät. (TT) Publicerad 2019-09-27 i GP

Följ med till Ale El ekonomisk förening

VD Stefan Brandt tar emot och berättar om de förutsättningar och utmaningar som finns för en hållbar eldistribution. Vi kommer att få en inblick i hur den ekonomiska föreningen fungerar samt vilka krav som ställs genom Ellagen och myndigheter.
En fråga som har aktualiserats då våra miljöproblem skall lösas med elenergi. ”Räcker elproduktionen och överföringskapaciteten?”
Vidare kommer föreningen att visa en av sina mottagningsstationer som är hjärtat i eldistributionen.

 

Dag: måndag 28 oktober
Tid: Kl 17:30 – 19:00 Ale El bjuder på enklare förtäring med kaffe eller te.
Adress: Lunnavägen 2, 449 14 Alafors

Anmälan: senast den 23 oktober via formuläret nedan.
Arrangör: Programgruppen via Mikael Larsson

Varmt välkomna!

Detta är Ale El:

Ale El Ekonomisk förenings distributionsområde omfattar Surte, Bohus, Nödinge, Nol, Alafors, Älvängen, Skepplanda, Alvhem samt delar av Lilla Edet bl a Svalered och Attlered. Föreningen har närmare 13 000 anslutna kunder. Största andel kunder är vanliga hushåll, men föreningen levererar även el till industrier med spänningar upp till 20 000 volt. Ale El distrubuerar alltid el ifrån förnybara energikällor.

Eldistribution i samhällets tjänst 28/10 kl 17.30-19.00

OBS! Begränsat antal platser - anmälan senast 23 oktober. Meddela i god i god tid vid förhinder.
  Vi hör av oss innan avresan gällande samåkningsmöjligheter.
Samtycke till lagring av personlig information
Din anmälan innebär att du samtycker till att vi får lagra din personliga information för att hålla dig uppdaterad kring detta event. Om du vill veta mer kan du läsa igenom vår integritetspolicy!

Lämna ett svar