Bränslecellsdrivna fordon i ett sammanlänkat Europa

Regeringen har bifallit ovanstående EU-projekt som möjliggör användning av bränslecellsfordon med vätgas som drivmedel.  Vätgasinfrastrukturen inom Norden kopplas samman. Tre större biltillverkare har redan serieproduktion av bränslecellsbilar och sex av de allra största tillverkarna kommer inom kort med sina modeller. Ett hinder för en större introduktion är dock avsaknaden av ett tillräckligt antal tankställen. Idag finns 4 driftklara stationer i Sverige. År 2020 räknar man med att 14 stationer är klara. Konsultbolaget Sweco ansvarar för projektsamordningen. Vi kommer att få en aktuell statusrapport om hur arbetet fortskrider och hur denna teknik kan påverka Nordens- och Europas framtida transportinfrastruktur.

Tekn Dr. Cecilia Wallmark, Section Manager Sweco Energy Strategies kommer att hålla ett föredrag om vätgas och en expertbedömning av tänkbar utveckling för både vätgas och infrastruktur för alternativa drivmedel de närmaste 15 åren.

Vi kommer även att få en allmän översikt om SWECO som företag och då speciellt Göteborgskontorets verksamhetsområden idag.

Linbana i Göteborg

Margareta Lindeberg, uppdragsledare Sweco Society ska berätta om linbaneprojektet som kommer att bli den första linbanan med kollektivtrafikuppdrag i Sverige. Margareta jobbar med projektledning på uppdrag av Västtrafik. Rör främst projektledning kring stationerna och resenärernas behov.

Dag: måndag 26/3
Tid: Kl 17:00 – ca 18:30
Adress: Sweco, Skånegatan 3
Anmälan: senast den 22 mars via formuläret nedan
Arrangör: Programgruppen, Sigvard Sjöbom Tel 0705807897

Välkomna!

Anmälan till besök på Sweco 26/3 kl 17.00-18.30

OBS! Anmälan senast 22 mars.
Din anmälan innebär att du samtycker till att vi får lagra din personliga information för att hålla dig uppdaterad kring detta event. Om du vill veta mer kan du läsa igenom vår integritetspolicy!