Tävlingsbidraget skall innehålla följande:

  • En 3-D modell av en ”plastpant” med minst två plastfraktioner.
  • Storlek max 30 cm bred, 50 cm hög och 30 cm djup.
  • Varje anmäld klass/grupp får lämna in max 2 bidrag.
  • Märkning av bidraget: bidragets namn, skola, klass och lärare
  • Loggbok: enkel dokumentation av arbetsprocessen med bilder, tankar och skisser mm

Bedömningskriterier

  • Kreativitet & originalitet: ​ Är lösningen nytänkande och annorlunda?
  • Intresseväckande​: Bidrar lösningen till ökat intresse för källsortering och återvinning av plaster?
  • Informativ​: Är lösningen informativ? Vad slängs och varför?
  • Sortering​: Finns det behållare för minst två plastfraktioner (hård och mjuk)?
  • Användarvänlig​: Är lösningen lätt och tydlig att använda?