Nathalie Kullberg

I en tid med hög press från både samhälle och skola har Nathalie strävat att få en dräglig arbetsmiljö för sina medstudenter. I snart fyra år har hon via utskott och styre jobbat för att uppmärksamma och förbättra arbetsmiljön på A-sektionen, kämpat för att få studenternas röster hörda men framförallt vågat ställa sig upp och säga till om något inte är rätt. Det har varit en tuff utmaning och har nog stundtals upplevts som ett otacksamt arbete och för det arbetet krävs en envis person. Nathalie har varit en uppskattad person och hennes medstudenter har beundrat hennes driv och hennes sätt att balansera detta arbete utan att kompromissa på sitt engagemang för sina studier. För sitt eviga driv för att göra det bättre för sina medstudenter så tilldelas Nathalie Kullberg priset för Årets teknolog 2016!

Rosa Anali Guzman Molina

Integration is one of the most important issues in our society today. Anali has selflessly been a true role model in this hard work.  She has a strong vision when it comes to integration of the newly arrived Master students at Chalmers, especially concerning the role that student divisions should play and the non-native-swedish-speaking-friendliness of the Student Union.

Besides being on the board of Chalmers International Reception Committee for the past 1.5 years, she has been involved in several projects as working with a strategy for internationalization, integrating international students into Chalmers cultures; like making it easier for international students to build a Cortège wagon and organizing a 2-week summer school among many things. She’s encouraging to her fellow students and is described as a nuclear power plant. For her energy in integrating international students Rosa Anali Guzman Molina is awarded Student of the Year 2016!