Årets TeknologKalenderNyheter

Årets Teknolog 2018

Rasmus Standar Chalmers Studentkår, Emma Dahlin Årets Teknolog samt Lina Nyberg från Tekniska Samfundet.

Rasmus Standar från Chalmers Studentkår, Emma Dahlin Årets Teknolog samt Lina Nyberg från Tekniska Samfundet.

Vinnaren av årets teknolog 2018 heter Emma Dahlin !
Stipendiet på 10 000 kr delades ut av Tekniska Samfundet under Valborg 30/4 2019.

Vinnaren av Årets teknolog 2018 beskrivs av vänner som en inspiration att våga satsa högre. Hon har under det gångna året genom sitt engagemang bidragit till att förbättra rekryteringen till Chalmers och ökat kunskapen inom jämlikhet, jämställdhet och stresshantering. Som en av tre studentambassadörer har hon varit med och format, planerat och genomfört Camp Vera, ett event för 100 tjejer i gymnasiets avgångsklasser med syfte att uppmuntra deltagarna att söka till Chalmers. Hon har varit sektionsordförande på Elektro, där hon varit med och tagit fram Empatidagen, en temadag med fokus på jämställdhet, jämlikhet och stresshantering. Utöver detta så har hon varit med i rekryteringsgruppen för civil- och högskoleingenjörsprogrammen inom elektroteknik. För sitt driv och engagemang det senaste året så tilldelas Emma Dahlin priset för Årets teknolog 2018!

Lämna ett svar