Årets TeknologKalender

Årets Teknolog 2017

Av 16 maj, 2018maj 28th, 2018Inga kommentarer

Vinnaren av årets teknolog 2017 heter Alice Hamrin!
Stipendiet delades ut av Tekniska Samfundet under Valborg 30/4 2018.

Vinnaren av Årets teknolog 2017 har under året engagerat sig ideellt i ingenjörer utan gränser på Chalmers. Hon har varit drivande i att inkludera ett volontärprojekt till kursen Integrerad konstruktion och tillverkning på maskinprogrammet, där studenter får bidra till lösningar på verkliga problem i utvecklingsländer. Uppdragets målgrupp är ny och bidrar att vidga studenternas vyer, vilket juryn ser som en betydande insats som är värd att uppmärksammas. Vinnaren har även arbetat för andra kurser på Chalmers med hållbar utveckling i fokus. Det totala arbetet har fått fler studenter att reflektera över hållbart ingenjörsskap samt att bli bättre medvetna om de globala hållbarhetsmålen. Arbetet har kommit studenterna i kursen och kommande kurser till godo, samtidigt som hon bidragit till att vidga Chalmers nationellt.

Juryn för årets teknolog har också valt att lämna ett hedersomnämnande till en teknolog vars insatser vi vill uppmärksamma. Denna person har visat på ett mycket stort ideellt engagemang vid sidan av studierna och har på eget initiativ genomfört ett arbete som gynnat Chalmers Studentkår på ett positivt och utvecklande sätt. Genom den centrala kårkommittén G.U.D.  har han tagit ett stort ansvar för att driva och utveckla kårens IT. Han har även genomfört aktiviteter där han delat med sig av kunskaper om IT och programmering, vilket har ökat intresset för detta på kåren. Utan förväntningar om beröm eller uppmärksamhet, arbetar han alltid lika glatt och engagerat med att skapa mervärde för gemene student. Årets hedersomnämnande går till Nikolai Dahlberg!

Lämna ett svar