Anna Larsson

Stipendiet delades ut av Tekniska Samfundet under Kårens Dag den 19/2 2015.

Motiveringen:
“Jag nominerar Anna Larsson till Årets Teknolog för hennes systematiska och idoga förbättringsarbete i de organisationer hon verkat i under sin tid på Chalmers. Hon har osjälviskt tagit initiativ till många stora förändringar och arbetat med deras genomförande på ett metodiskt och målmedvetet sätt. Anna har drivit på utvecklingen av studentkårens miljöarbete. Det började med beslutet om certifiering , vilket ledde till den miljöpolicy som skrevs av Teknologen och hennes vänner i Chalmers Students for Sustainability (CSS) i dialog med kårledningen som och godkändes av FuM i maj ifjol. Idag består arbetet i att utforma praktiska riktlinjer för kåren och kommittéerna och att beskriva en målbild i enlighet med visionen i kårens miljöpolicy.

Anna var avgörande i att föra upp frågan om divestering från fossilenergi på Chalmers stiftelses dagordning, och under hennes ledarskap har CSS bevakat och hållit frågan aktuell. Stiftelsen beslutade nyligen att divestera, som första högskola i Sverige, och visade därmed ett samhällsansvar och klimatledarskap som omskrevs i Ny Teknik, Miljöaktuelltoch andra digitala medier i Sverige och globalt. Anna var ordförande i CSS under 2013 där hon samordnade en strategisk och organisatorisk utveckling som hjälpt föreningen att kunna göra mer nytta genom att bli större, starkare och synligare.

Detta utan att göra avkall på studierna. Anna har visat en stor självständighet och kompetens där hon har utformat sina masterstudier själv, med utmärkta resultat.”

Intervju med Anna