Alexander Robertsson

Tekniska Samfundets utmärkelse Årets Teknolog har delats ut till chalmeristen Alexander Robertsson. Priset har han fått för att han på ett självuppoffrande sätt utanför studierna bidragit till utvecklingen av Chalmers och dess studentkår.

Alexander Robertsson har visat stort engagemang i årets upplaga av Chalmeristdagarna, som är ett arrangemang mellan Chalmers och Chalmers studentkår. Det syftar till att öka sammanhållningen mellan studenter, tidigare studenter, anställda på Chalmers och näringslivet. Genom att Alexander Robertsson bland annat inkluderat de internationella studenterna samt säkrat arrangemangets framtid har han utvecklat och fört det många viktiga steg framåt.

Han hoppas att detta lett till fler knutna kontakter och ökad studiemotivation bland de involverade studenterna.
Till vardags studerar Alexander Robertsson till civilingenjör i maskinteknik på Chalmers.