Martin Pettersson

Tekniska Samfundets utmärkelse Årets Teknolog har just delats ut till chalmeristen Martin Pettersson. Priset har han fått för att han på ett självuppoffrande sätt utanför studierna bidragit till utvecklingen av Chalmers och dess studentkår. Martin är ordförande i mottagningskommittén, vars uppgift är att underlätta studenternas vardag på olika sätt. Dessutom deltar Martin i arbetet inom studienämnden, som bland annat utvärderar kurserna i syfte att förbättra dessa. Förra året var han också sysselsatt inom ReKryt och lockade studenter till kemiprogrammet. Själv läser Martin kemiteknik.
Det är studenterna som nominerar kandidater till Årets Teknolog. En jury bestående av representanter för studentkåren och Tekniska Samfundet utser sedan vinnaren. I motiveringen till valet av Martin sägs att:
– Han är osjälvisk, lyhörd och visar ett mjukt men tydligt ledarskap. Som representant för Chalmers och dess anda är han en förebild.