Daniel Andersson

För sitt engagemang utöver det vanliga i kårkommittén BEST, Board of European Students of Technology. Utdelningen av priset Årets Teknolog gick av stapeln i Chalmers kårhus onsdagen den 5 november. Pristagaren, Daniel Andersson, hade nominerats av inte mindre än 20 internationella studenter för att han engagerat sig utöver det vanliga i kårkommittén BEST, Board of European Students of Technology. De 20 studenterna motiverar sitt val så här:

” Daniel har som ordförande varit eldsjälen som möjliggjort att BEST kunnat fortleva och utvecklas och inspirerat till flit, ökade internationella erfarenheter medelst resor till låga priser, företagskontakter, högre kunskaper i engelska samtidigt som studenterna haft roligt. Med andra ord har Daniel lyckats tända andra människor så att de hela tiden presterat långt utöver den förmåga de trott sig besitta. Daniel är därför en värdig vinnare ” .