De fem stora

”Björn Johansson, Jon Tibell, Johan Johansson, Malin Karlsson och Edvin Lindberg tilldelas utmärkelsen Årets teknolog för att de genom ett stort engagemang har visat att det går att samarbeta över programgränser och genomföra gemensamma arrangemang. De vågade gå sin egen väg, trotsa både tveksamhet och skepsis, och arrangerade den Brobyggartävling för studenter vid A, AT, AE, Bing och V som överraskade och fascinerade många under hösten. De skaffade sponsorer som bidrog med både virke och pengar, och organiserade ett två veckor långt program för deltagarna. Programmet innehöll bland annat gästföreläsningar, studiebesök och möjlighet att arbeta på Brobygget. Vinnarna korades av en jury bestående av celebra personer och tävlingen avslutades med mingel i Kårhuset. Björn, Jon, Johan, Malin och Edvin har bidragit till att öka kontakten mellan studenter i A och V-huset, vilket givit erfarenheter och relationer för livet.”

Läs mer på Chalmers webb