Ingela Johansson

Juryn har beslutat att ge priset för Årets teknolog 05/06 till Ingela Johansson, designingenjörsstuderande på Lindholmen.

När Ingela började på designprogrammet 2003 var programmet nystartat och utbildningen okänd bland allmänheten och ute i näringslivet. Programmet hade inte heller någon struktur för att visa upp teknologernas projekt eller material utåt, vilket saknades av studenterna. Ingela sammankallade på eget initiativ alla designstuderande till ett möte och grundade utifrån det en arbetsgrupp, Exponeringsgruppen, för att marknadsföra programmet. Som ordförande i gruppen har hon under ett år framgångsrikt etablerat gruppen med varumärksuppbyggnad, hemsida och arbete mot programmet. Tillsammans har de haft ett flertal utställningar med teknologernas projekt samt branschdagen Innovesign, med företagsutställningar, föreläsningar och seminarier. Detta har varit väldigt uppskattat bland designprogrammets studenter då de genom en naturlig kontakt med företagen kunnat få en ny väg ut i arbetslivet. Att Ingela lyckats med projektet att skapa något så stort och viktigt från ingenting beror på att hon är väldigt ambitiös, driftig och noggrann i allt hon tar för sig. Även hennes omtanke för gruppen, goda ledaregenskaper och inte minst mycket hårt arbete har varit avgörande för Exponeringsgruppens framgång.

Läs mer på Chalmers webb