Johanna Magnusson

Juryn har beslutat att utnämna Johanna Magnusson, E01 till årets teknolog 04/05. Johanna har sedan hon började på Chalmers jobbat med rekrytering, först för sin egen sektion och sedan för hela Chalmers. Hon har slitit hårt för att få alla sektioner att arbeta tillsammans och för att få större studentinflytande i de rekryteringsinsatser som Chalmers gör. Hon var en av de starkaste drivkrafterna bakom den centrala studentrekryteringsgrupp som bildades på Chalmers under förra året och satt där själv som ordförande. Den organisation som Johanna varit med och byggt upp har markant förbättrat förutsättningarna för kontinuitet, erfarenhetsutbyte och samordning av de insatser som sker. Genom enträget och tålmodigt arbete har hon lyckats ge studenterna större möjlighet till påverkan i Chalmers arbete. Vid sidan om detta var Johanna också varit aktiv i CHARMkommittén där hon med stort engagemang genomdrev nya tankar och idéer för att öka utbytet mellan studenter och företag. Johanna har en förmåga att se till helheten och effektivt sätta samman erfarenheter från olika områden. Detta visade hon genom att tillsammans med andra studenter på sin sektion arrangera en kombinerad tjejdag för gymnasieelever med en traditionell arbetsmarknadsdag för studerandesektionen. Johanna sprudlar av idéer och slutför alltid de projekt hon startar upp, hon ger sig dessutom inte förrän de uppfyller hennes egna högt uppsatta förväntningar. Hon är också en person som står för vad hon tycker och låter sig inte tystas.

Läs mer på Chalmers webb