Derome AB
Drygt 70 år som familjeföretag

Derome AB är idag Sveriges största familjeägda träindustri. Företaget leds nu av den tredje generationen Andersson. Derome strävar efter att bli mer snabbfotade i produktion, logistik och kundservice. I den nya Väröfabriken pågår modern husproduktion för att effektivt och miljövänligt bygga lägenheter. Deromekoncernen gör stora miljösatsningar och har undertecknat färdplanen mot helt fossilfria verksamheter fram till år 2045. Senast 2045 ska Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser vara noll!

Tekniska Samfundet har lyckats få till stånd ett studiebesök hos Derome som även gäller som Årets Teknikresa 2019, då besöket blir av heldagskaraktär med busstransport från Göteborg. Utöver studiebesök i den nya husfabriken i Värö kommer vi att få lyssna till ett intressant föredrag om koncernens historia, utveckling och nu aktuella ambitioner.

Vi åker sedan från Värö till det Trä- och Nostalgimuseum som skapats av Erling Andersson där lunch finns förberedd. I museet får vi sedan en guidad tur, där bland mycket annat, intressanta äldre verktyg för träbearbetning genom tiderna finns att beskåda.

Se gärna www.derome.se och www.derometramuseum.se

Hålltider tisdagen den 24 september:

08:15 Göteborg – Buss avgår från Göteborg, Lisebergsparkeringen Södra delen  -LEJA TOURING
09:30 Värö – Visning av Väröfabriken
10:30 – Föredrag om Deromekoncernen
Kort transport till Derome
12:00 Derome – Lunch i Derome (Betalas av besökarna)
13:00 – Visning av Trämuséet i Derome
14:30 – Hemresa – vi beräknar vara i Göteborg igen kl 15:30

Arrangör: Programgruppen, Sigvard Sjöbom Tel 0705807897

Årets Teknikresa 24/9 kl 8.15 - 15.30

OBS! Begränsat antal platser - anmälan senast 17 september. Viktigt att man meddelar i god tid om man får förhinder.
Samtycke till lagring av personlig information
Din anmälan innebär att du samtycker till att vi får lagra din personliga information för att hålla dig uppdaterad kring detta event. Om du vill veta mer kan du läsa igenom vår integritetspolicy!

En kommentar

Lämna ett svar