Tekniktävlingen som engagerar ungdomar

Tekniska Samfundet sedan 1882

Vad är Tekniska Rundan?

IBM-Portofolio-1090_290

Till anmälan

Tekniska Rundan är en fortsättning på  Tekniska Tjejrundan, som funnits i 18 år. Vi vill nu vända oss till alla elever i grundskolans högstadium som genom Tekniska Samfundets förmedling får besöka olika teknikföretag i Göteborgsregionen. De får träffa kvinnliga & manliga  förebilder och under ett par timmar stifta bekantskap med företaget på ett, med tanke på ungdomarnas ålder, lämpligt sätt. Vi hoppas att denna aktivitet blir uppskattad av både lärare och elever.

Tekniska Samfundet har i många år arrangerat möten mellan skolungdomar och Göteborgs näringsliv. Detta för att i tid försöka få eleverna intresserade av teknik så att de i högre utsträckning väljer NO-ämnen i skolan och tekniska linjer på gymnasiet. Sverige behöver nya duktiga tekniker. På senare år har antalet sökande till teknikutbildningar minskat avsevärt.

Tekniska Samfundet har i många år arrangerat möten mellan skolungdomar och Göteborgs näringsliv. Detta för att i tid försöka få eleverna intresserade av teknik så att de i högre utsträckning väljer NO-ämnen i skolan och tekniska linjer på gymnasiet. Sverige behöver nya duktiga tekniker. På senare år har antalet sökande till teknikutbildningar minskat avsevärt.

Följande företag och organisationer är med och stöttar Tekniska Tjejrundan: Räddningstjänsten Storgöteborg, Göteborgs Energi, Emerson/Rosemount Tank Radar, Volvo Cars, RUAG Space, Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, IBM, Sahlgrenska Medicinsk Fysik och Teknik, GTC – Göteborgs Tekniska College, SKF, Aeroseum, Fysikaliska Leksaker, Chalmers m.m.

Våra samarbetspartners och sponsorer
Våra samarbetspartners och sponsorer