Tekniktävlingen som engagerar ungdomar

Tekniska Samfundet sedan 1882

Tekniktävlingen

Nu är Tekniktävlingen 2017-18 igång – Leksaker 2030

Sista anmälningsdagen – 18 september 2017

Tekniktävlingen syfte och historia

Tekniktävlingen ska stimulera såväl elever som lärare till att arbeta med teknik i skolan och den ska fungera som ett naturligt inslag i teknikundervisningen. I strävansmål för ämnet teknik kan man läsa att undervisningen ska leda till att eleverna:

–       utvecklar förmågan att reflektera över, bedöma och värdera konsekvenserna av olika teknikval,

–       utvecklar intresset för teknik och sin förmåga och sitt omdöme vad gäller att hantera tekniska frågor.

Det är vår förhoppning att denna tävling hjälper till i måluppfyllelsen för teknikämnet. Det är också vår önskan att både lärare och era elever ska bli inspirerade till vidare arbete med teknik och sist men inte minst att väcka intresset genom att ha roligt! De klasser som får ett hedersomnämnda respektive går till final får ett uppskattat bidrag till klasskassan.

Tekniska Samfundet i Göteborg har arrangerat denna tävling sedan år 1993 och genom åren sett många kreativa och inspirerande lösningar av tävlingsuppgiften. Tekniktävlingen genomförs i Göteborgsregionens skolor i t ex: Göteborg, Öckerö, Frillesås, Vallda, Kungsbacka, Alingsås, Mölndal, Styrsö, Kullavik, Sollebrunn, Onsala, Lerum, Lindome, Gråbo, Falkenberg, Kode, Sävedalen m fl.

  • Tekniktävlingen är en etablerad och lättsam kraftmätning mellan 5-6:e klassare i hela Göteborgsregionen som startade 1993 på initiativ av Tekniska Samfundet och arrangeras i samarbete med Chalmers.
  • Tekniktävlingen skall vara välkommet stöd och avbrott i skolans normala undervisning. Erfarenheten visar att både elever och lärare är verkligen entusiastiska när de får tävla mot sig själva och andra klasslag i en så ovanlig gren som teknik.
  • Teknik för alla. Tekniktävlingen vill engagera både tjejer och killar att upptäcka tjusningen med att finna lösningen på tekniska problem. Att det dessutom är en lagtävling för hela klassen stärker både vänskapen och en god laganda. En erfarenhet som ger ett långsiktigt samarbete i klasserna.
  • Nya tävlingar och åldergrupper! Med start för läsåret 2013-14 finns även Tekniktävlingen för årskurs 7-8 och vi hoppas på fin tillväxt och är övertygade att detta kommer att hjälpa skolor och lärare att utveckla teknikämnet till det mest intressanta ämnet för en hel del av kommande ungdomsgrupper i samhället.
  • Stark och tydlig målsättning.  Genom att bredda Tekniktävlingen kommer vi att förbereda eleverna inför studievalet till gymnasiet och även eftergymnasiala högskolestudier.
  • Erbjud Prao eller APU platser. Genom att vi nu introducerar två andra åldersgrupper blir det intressantare för dig som företagare eller organisation att ytterligare profilera er genom att få möjlighet att erbjuda eleverna Prao LIA eller APU platser. Vi tror att detta är en förutsättning för att vi i framtiden skall kunna bygga upp teknikintresset och entusiasmera fler ungdomar i vårt samhälle och därmed stärka och vidga rekryteringsbasen inom teknikområdet.

Tidigare Tekniktävlingar

Tekniktävlingen 2016-17 Åk 5-6 Tekniktävlingen 2016-17 Åk 7-8

Tekniktävlingen 2015-16 Åk 5-6Tekniktävlingen 2015-16 Åk 7-8

Tekniktävlingen 2014-15 Åk 5-6 Tekniktävlingen 2014-15 Åk 7-8

Varmt välkomna
Dorotea Blank
0767929555

Vi stödjer Tekniktävlingen 2016-17

Sponsorlogga-alla_redigerad-16jan-2015_-800_300