Tekniktävlingen som engagerar ungdomar

Tekniska Samfundet sedan 1882

Tekniken i vardagen. Undersökningar av tekniska lösningar – Skolverket

Här finns en del bra information från Skolverket angående ”Tekniken i vardagen”

Tekniska undersökningar Skolverket-reviderad1 Tekniktävlingen 2015-16

Teknik i vardagen