Tekniktävlingen som engagerar ungdomar

Tekniska Samfundet sedan 1882

Inbjudan & anmälan till hösten Tekniktävlingar ÅK 7-8 2016-17

ÅK 7-8  – ”Sverige 2050 – lös transportproblemen!”

Montage Transporter ÅK 7-8 1290-390_redigerad-1

Uppgiften fokuserar på teknik i och runt våra transporter. Eleverna skall konstruera ett transportmedel för framtiden som kan förflytta människor eller föremål i Sverige.

Syftet är att de ska få en fördjupad förståelse för hur teknikprocessen fungerar.

Elevernas arbete ska ha karaktären av analys och synliggörande av förutsättningar och skeenden kring hur man konstruerar ett transportmedel.

Hämta hem PDF hela dokumentet med Fakta & Regler för tävlingen:

bedomningskriterier-o-fakta-o-regler-tekniktavlingen-2016-17-for-ak-7-8-vers-23-sep

Se inspirationsfilm från Drive

Drive Sweden – Vår vision – Nya synsätt på mobilitet

color_ny_hog

Våra sponsorer:

Sponsorlogga-alla_redigerad-16jan-2015_-800_300